Skip to content

Pathologie Friesland gaat voor LMS 5

Pathologie Friesland stapt over op workflow oplossing van Deutsche Telekom Healthcare

Na een professioneel ingestoken tender en een zorgvuldig selectietraject heeft Pathologie Friesland gekozen voor LMS 5 van Deutsche Telekom Healthcare. Met name de toekomstvisie en ontwikkelstrategie van Deutsche Telekom Healthcare in combinatie met het feit dat LMS 5 uitstekend ondersteunt bij regionale samenwerkingen gaf hierbij de doorslag.
Verwacht wordt dat het systeem de 2e helft van dit jaar live gaat bij Pathologie Friesland.
LMS 5 is (als opvolger van LMS POEMA) een toekomstbestendig pathologie management informatie systeem dat de complete workflow op een lab ondersteunt met een volwaardige integratie van de digitale pathologie.

Pathologie Friesland: Met LMS 5 kunnen we aan blijven sluiten op ontwikkelingen
“Door te kiezen voor Deutsche Telekom Healthcare en LMS 5 worden wij in staat gesteld om aan te kunnen blijven sluiten op de ontwikkelingen in het pathologie vakgebied op de korte en de lange termijn. De mogelijkheid om actief te participeren in de Innovation Board en zo mede de ontwikkelingsroute te mogen bepalen, spreekt ons erg aan.” aldus Han Morshuis, bestuurder Pathologie Friesland.

Deutsche Telekom Healthcare: Blij met een vooruitstrevend lab ter versterking van onze visie op de pathologie
Renna Plukker, CEO Deutsche Telekom Healthcare Nederland: “Pathologie Friesland is een vooruitstrevend laboratorium. Dat werd ons meteen al duidelijk. Voor Deutsche Telekom Healthcare is het waardevol om hier haar laboratorium management informatie systeem te mogen implementeren. De visie van Pathologie Friesland kan, tezamen met die van onze andere klanten, een bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling. Met ons deskundige team en LMS 5 kunnen we hierin voorzien. Ik zie uit naar onze samenwerking.”

Over Pathologie Friesland
Pathologie Friesland verricht diagnostiek op het gebied van Klinische Pathologie voor alle ziekenhuizen, de 1e lijn en overige instellingen in de provincie Friesland en voor een deel in de Noordoostpolder. Alles draait binnen Pathologie Friesland om het stellen van de juiste diagnose met een zo kort mogelijke doorlooptijd.
De veranderingen in het pathologie vakgebied (o.a. subspecialisatie, digitale transitie, moleculaire diagnostiek en ordermanagement) en de wijze waarop partijen in de markt samenwerken, heeft Pathologie Friesland doen besluiten om een nieuw laboratorium management informatiesysteem aan te schaffen dat de huidige en toekomstige ontwikkelingen optimaal kan ondersteunen. Meer informatie: www.pathologiefriesland.nl.

Over Deutsche Telekom Healthcare
Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V. levert op de Nederlandse en – in toenemende mate – de internationale zorgmarkt (België, Polen, Zwitserland, Nederlandse Antillen) producten, diensten en consultancy voor de pathologie, de geboortezorg en de ambulancezorg. Voor de pathologie is Deutsche Telekom Healthcare leverancier van zeer geavanceerde pathologie informatiesystemen. Dit doen wij met een team dat een uitgebreid track record heeft binnen deze domeinen. Deutsche Telekom Healthcare is onderdeel van de Deutsche Telekom Groep. Meer informatie: www.telekom-healthcare.nl.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer nieuws