Skip to content

Meander Medisch Centrum in Amersfoort kiest LMS POEMA

Het pathologie laboratorium van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft na een uitgebreide selectieprocedure gekozen voor LMS POEMA van Deutsche Telekom Healthcare (DTHS) als laboratorium management informatie systeem. Meander heeft voor LMS POEMA gekozen omdat hen dit in staat stelt de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten met expliciet aandacht voor het verbeteren van de te beheren processen (materiaal en informatie) en het verhogen van de efficiëntie door gebruik te maken van een geïntegreerd LIMS.
Ook de mogelijkheden om te integreren met derde partijen – onder meer t.b.v. digitale pathologie – en de diverse management rapportages zijn voor Meander redenen geweest om tot deze keuze te komen.

Janny Oortman, teammanager Pathologie licht toe: ‘Het laboratorium heeft behoefte aan een LIMS waarbij er centraal overzicht en inzicht is in de voortgang van de onderzoeken. Door gebruik te maken van een centraal systeem geeft dit de mogelijkheid om de inrichting van het primaire proces te herzien en gereed te maken voor de toekomst. Inmiddels is de implementatie in volle gang en is de samenwerking zeer goed te noemen. Vooral de toekomstgerichtheid van het systeem biedt ons en daarmee onze aanvragers nieuwe mogelijkheden.’

‘DTHS ondersteunt het pathologie lab van Meander graag bij de uitvoering van hun strategie en realisatie van hun toekomstvisie. Ook biedt dit voor ons de mogelijkheid om nog een klant deel te laten nemen aan de innovatieroute die DTHS gezamenlijk met haar klanten voert. Wij kijken uit naar voortzetting van onze samenwerking met het lab!’, aldus Renna Plukker, CEO.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer nieuws