Skip to content

Samenwerkingen

SDV Samenwerkende Dataverwerkers

Vijf medische dataverwerkers hebben zich verenigd in de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). Met deze samenwerking wil de SDV, als ICT-partner van de verschillende kwaliteitsregistraties, de dataverwerking voor medische kwaliteitsregistraties verder stroomlijnen en gecoördineerde stappen zetten om de administratieve lasten voor gebruikers verder te verlichten. Om dit te realiseren werkt de SDV nauw samen met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

De SDV bestaat uit verschillende ICT-partners van landelijke kwaliteitsregistraties: SDB Groep, Klinische Informatiekunde AmsterdamUMC, Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ), Deutsche Telecom Healthcare en MRDM. Zij verwerken gezamenlijk data van meer dan driekwart van de kwaliteitsregistraties in Nederland. Op die manier hebben ze bijgedragen aan de verbeteringen die de verschillende kwaliteitsregistraties de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.

ZorgTTP

Onze kerntaak: privacybescherming bij data-analyse

Stichting ZorgTTP is sinds 2007 betrokken bij de opzet van ketens om informatie over individuen uit te wisselen voor beleid en onderzoek. De kerntaak van ZorgTTP is de privacy van individuen in deze ketens te beschermen.

Onze dienstverlening is veelzijdig. We leveren technische maatregelen voor de-identificatie zoals pseudonimisatie of encryptie. En we geven advies, bijvoorbeeld bij de afweging welke informatie te verzamelen en rekening houdend met het uitgangspunt voor dataminimalisatie in de privacywetgeving.

Bodegro

Omdat de grenzen tussen de diverse disciplines in de klinische laboratoria gaan vervagen, bieden Deutsche Telekom Healthcare en Bodegro een geïntegreerde laboratorium workflow oplossing voor pathologie, klinische chemie én medische microbiologie aan.

Bij Bodegro combineren we de vakkennis van laboratoriumspecialisten met onze ICT ervaring. Bodegro ontwikkelt en implementeert laboratoriumsoftware. Met de juiste koppelingen, ontstaat één goed ingericht Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS), gebaseerd op connectivity. Daarmee ondersteunen we laboratoria bij het nog beter voldoen aan de wensen van de aanvrager/arts.

MGRID

MGRID levert business intelligence voor grootschalige data-integratie en self-service analyse-omgevingen

MGRID heeft hiervan met haar Healthcare Data Model een directe representatie gemaakt in een relationele database. Dit betekent dat het met behulp van MGRID-componenten heel eenvoudig is om HL7v3 berichten (of berichtfragmenten) naast elkaar op te slaan en uit te vragen in een database. MGRID richt zich verder op het ondersteunen van rapportages en analyses op de op deze manier gestructureerde gegevens.

Deutsche Telekom Healthcare en MGRID zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreffende het ontwikkelen van landelijke registraties op basis van HL7v3 en/of Fire berichten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of interesse in informatie of een persoonlijk adviesgesprek, dan staan ​​onze experts voor u klaar.