Skip to content

Het hart van onze oplossingen voor pathologielaboratoria wordt gevormd door LMS Software. Optimale ondersteuning van werkprocessen begint met de beschikbaarheid van een optimaal passend ICT-systeem. Voor de pathologie is dat LMS 5. LMS 5 bouwt voort op de beproefde oplossing LMS Pathologie, is volledig geïntegreerd (mede in combinatie met digitale pathologie) en ondersteunt alle belangrijke aspecten van de werkprocessen van de pathologie.

Door de actuele kennis van de vele verschillende praktijksituaties is het product zeer flexibel waardoor alle denkbare werkprocessen in LMS 5 te configureren zijn. De logica in de workflow maakt dat verwisselingen tijdens de werkprocessen niet mogelijk zijn, door gebruik te maken van uniek identificerende labels voor alle verschillende componenten van een inzending en door het on-demand printen. Op de snijkamer kan de medewerker zelf handsfree alle ter plaatse benodigde randapparatuur aansturen en de foto’s of spraakbestanden verschijnen vanzelf in LMS 5. Door gebruik te maken van de barcodes kan het uitsnijproces handsfree worden uitgevoerd.

Met de transportmodule worden de monsters volgens de eisen van ISO 15189 tussen locaties verzonden. Deze module kan alle correspondentie voor het secretariaat afhandelen waardoor er niets meer buiten beeld raakt.

Total Solution Suite

Pathologielaboratoria voeren in de kern dezelfde processen uit. Het verschil zit ‘m in de praktische uitvoering. Verschillen in de strategische keuzes. Verschil in de inzet van ICT en verschil in de vertaling van strategie naar een praktische inrichting van de werkprocessen. Het ene laboratorium wil volledig ontzorgd worden bij de implementatie van LMS 5, terwijl de ander het beheer van de ICT liefst volledig voor eigen rekening wil nemen.

Onze visie is dat deze diversiteit terug moet komen in het pakket aan producten en diensten dat wij aan de klanten beschikbaar stellen. Dit komt tot uiting in onze Total Solution Suite. De Total Solution Suite omvat alle producten en diensten waarmee pathologielaboratoria hun ICT-procesondersteuning kunnen vormgeven. De Total Solution Suite biedt u keuzes op maat bij de aanschaf en implementatie van LMS 5. Zodat altijd een optimum wordt behaald tussen de functionele behoeften enerzijds (PvE) en de kosten voor implementatie en beheer anderzijds (TCO). De mogelijkheden van de Total Solution Suite bieden een antwoord op elke mogelijke ICT-strategie voor elk pathologielaboratorium.

Meer weten over alle onderdelen en mogelijkheden van de Total Solution Suite? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek op maat.

Modules

LMS 5 Software

Het hart van onze oplossingen voor pathologielaboratoria wordt gevormd door LMS Software. Optimale ondersteuning van werkprocessen begint met de beschikbaarheid van een optimaal passend ICT-systeem. Voor de pathologie is dat LMS 5.

LMS 5 bouwt voort op de beproefde oplossing LMS Pathologie, is volledig geïntegreerd (mede in combinatie met digitale pathologie) en ondersteunt alle belangrijke aspecten van de werkprocessen van de pathologie.

Key benefits

 • State of the art solution & Proven technology
 • Naadloze integratie met Engagement Hub
 • Toekomstbestendig door klantparticipatie in de Innovation Board
 • Naar keuze leverbaar in combinatie met Turn Key & Go! of Plug & Connect Solution

Next gen verdeelmodule

De next generation verdeelmodule verdeelt de werklast van de pathologen op een evenwichtige manier over het team. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van de pathologen, specialisaties, werken in deeltijd et cetera. Behalve voor de verdeling van de dagelijkse hoeveelheid werk, is roostering een belangrijk thema en kan er ook worden teruggekeken naar de verdeling van werk over de afgelopen periode.

Moleculaire Diagnostiek Module (MDM)

De Moleculaire Diagnostiek Module is zeer innovatief en presenteert het verloop van de werkzaamheden op een tijdlijn zodat direct duidelijk is in welke fase het onderzoek zich bevindt en of er bijzonderheden zijn. De module ondersteunt de workflow van de moleculaire diagnostiek. Het geeft inzicht in de voortgang van onderzoeken, bewaakt de procesgang en ondersteunt de gebruiker bij het vastleggen van eventuele afwijkingen.

Management informatie Module (MiM)

De module voor management informatie bouwt voort op functionaliteit van het welbekende Pathlab. Het biedt zeer uitgebreide functionaliteit voor de monitoring van de laboratoriumprocessen en voor het opstellen van managementrapportages.

Dashboard voor de patholoog

De Pathologencockpit geeft de patholoog snel overzicht over de toegewezen diagnostiek. Met inzicht in de werklast en prioriteit van de diagnostiek is de patholoog volledig in control in het eigen werkproces.

Diensten

Turn Key & Go!

 • Deutsche Telekom Healthcare verzorgt het gehele implementatietraject en configuratie van de software en alle koppelingen
 • Senior projectmanagement met alle stakeholders
 • Focus op eindresultaatverplichting Deutsche Telekom Healthcare
 • Beperkte inspanning voor de klant

Bij het implementatiemodel Turn Key & Go! wordt het laboratorium maximaal ondersteund in het gehele implementatieproces, van voorbereiding tot en met de in productiename van het nieuwe systeem.

De complexiteit in het op te leveren systeem wordt gereduceerd door te werken met een gestandaardiseerde inrichting van LMS. Dit betreft zowel de LMS Software als de koppelingen met derde partij systemen. LMS Software wordt ingericht volgens een best practice configuratie. Deze is gebaseerd op de jarenlange ervaring van Deutsche Telekom Healthcare in de pathologie. Het sluit uitstekend aan op de wijze waarop de meeste pathologielaboratoria hun processen uitvoeren. Koppelingen worden opgeleverd volgens standaard content. Ons  uitgangspunt: standaardisatie waar mogelijk,  maatwerk waar noodzakelijk.

Met het Turn Key & Go! model garanderen wij dat het project binnen de afgesproken toleranties wordt opgeleverd.

Plug & Connect

 • U beslist over de invulling van technisch en functioneel applicatiebeheer
 • Optimale flexibiliteit en snelheid in implementatie
 • Significante kostenreductie mogelijk in vergelijking met traditioneel beheermodel

Plug & Connect is een implementatie –en beheermodel waarbij het laboratorium zelf de regie neemt in het technisch –en functioneel applicatiebeheer. Plug & Connect wordt bij vele laboratoria aangeboden als alternatief voor de meer traditionele aanpak van implementaties en beheer zoals Turn Key & Go!

De essentie van Plug & Connect is standaardisatie en maximale regie door u als pathologielaboratorium. Om de kosten significant te reduceren vereist dit standaardisatie van zowel de processen voor de laboratorium workflow als de inrichting van LMS 5. LMS Software wordt ingericht volgens een best practice configuratie, gebaseerd op de jarenlange ervaring van Deutsche Telekom Healthcare in de pathologie. Het sluit uitstekend aan op de wijze waarop de meeste pathologielaboratoria hun processen uitvoeren.

Naast de standaardconfiguratie voor de werkprocessen van het laboratorium is het basissysteem LMS 5 bij de oplevering al volledig ingericht voor het onderhouden van vele koppelingen, waaronder HL7-koppelingen met centrale Ziekenhuis Informatie Systemen. Bij koppelingen geldt dat deze worden opgeleverd volgens standaard content.

Beheer & Onderhoud

Customer Care Classic (meest gekozen)

 • Traditioneel full service beheer met jaarlijks maintenance contract
 • Full service, ontzorging en resultaatverplichting
 • Incidentbeheer op LMS Software en koppelingen
 • Service aanvragen software en koppelingen
 • Upgrade en update installaties
 • Remote of on premise in een service -on site model
 • Volledig beheer op eindresultaat (turn key)

Customer Care Basic

 • Incident management op LMS Software
 • Nieuwe upgrade/updates worden kosteloos ter beschikking gesteld
 • Uitgangspunt is ondersteuning op afstand (remote care)
 • Kostenefficiënt met het Customer Care model volledig op uurbasis
 • Volledige flexibiliteit voor de klant

Het uitgangspunt bij Customer Care Basic is dat u de beheertaken zelf uitvoert. U kunt als pathologielaboratorium incidenten die worden veroorzaakt door de producten van Deutsche Telekom Healthcare een beroep doen op het Customer Care Center. Met Customer Care Basic krijgt u alle nieuwe softwareversies van LMS Software zonder extra kosten tot uw beschikking. Uitgangspunt daarbij is  dat u de nieuwe versies wel zelf implementeert. Voor overige vragen of vormen van gewenste ondersteuning is het Customer Care Center beschikbaar op basis van uurtarief / nacalculatie.

Implementatievariaties

Engagement Hub

 • Alle vormen van samenwerking met collega laboratoria via 1 Hub
 • Toegang tot bijna alle Nederlandse pathologielabs
 • Juridische aspecten afgedekt in autorisatiestructuur, voldoet aan wet– en regelgeving
 • Governance van samenwerking door het laboratorium zelf geconfigureerd
 • Integratie van de workflow in de keten

Deutsche Telekom Healthcare ziet dat pathologielaboratoria steeds meer (moeten) samenwerken en intensiever diagnostisch werk uitwisselen. Denk aan specialisatie, uitbesteding van onderzoeken, consultatie en niet locatie gebonden inzet van resources. Voorbeelden van samenwerking die vragen om krachtige oplossingen. Dat vraagt om standaardisatie en de inzet van slimme technologie. In combinatie met een degelijke juridische borging van autorisaties in een omgeving  waar gevoelige informatie tussen verschillende juridische entiteiten kan worden gedeeld.

Engagement Hub van Deutsche Telekom Healthcare is een communicatieplatform waarmee pathologielaboratoria die gebruik maken van LMS Software elke vorm van nationale of internationale samenwerking kunnen ondersteunen met een landelijke dekking. Deze oplossing geeft u daarom toegang tot bijna 100% van de pathologielaboratoria. Uiteraard mits zij ook aangesloten zijn op Engagement Hub.

Engagement Hub zorgt ervoor dat de workflows tussen de laboratoria naadloos op elkaar aansluiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een directe aansluiting op het LMS, daarbij ontstaat een maximaal geoptimaliseerde workflow tussen de laboratoria zonder extra registratielast voor het secretariaat.

Enterprise Solution

 • LMS 5 als volledig geïntegreerde oplossing inclusief beeldmanagement en spraakherkenning.
 • Geoptimaliseerde workflow binnen en tussen de laboratoria in de zorgketen
 • Schaalbaar met een gefaseerde instapmethode
 • Efficiënte beslissingsondersteunende configuraties beschikbaar door de toepassing van Data Science