Skip to content

DHD sluit aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers

Dutch Hospital Data (DHD) sluit als zesde partner aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). De ICT-partners voor kwaliteitsregistraties hebben zich verenigd om in concrete werkpakketten de grip op data te versterken, registratielast voor zorgprofessionals te verlichten en transparantie te vergroten.

Kwaliteitsregistraties dragen bij aan continue verbetering van de zorg. Vanwege deze meerwaarde is het aantal registraties de aflopen jaren sterk toegenomen en neemt de wens om registratielasten verder te verlichten toe.

Vijf medische dataverwerkers – Deutsche Telekom Healthcare, IVZ, Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC, MRDM en SDB Groep – stelden eerder al een gezamenlijke werkagenda op om dataverwerking en -governance duurzamer in te richten voor de zorgprofessionals.

DHD kent eenzelfde doelstelling; om grip op data te versterken, registratielast te verlichten en transparantie te vergroten. DHD is opgericht door NVZ en NFU en verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en UMC’s, waaronder de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

De SDV verwacht door de aansluiting van DHD nog gerichter en met grotere impact te kunnen werken aan het verder verlagen van de administratieve last door standaardisering en automatisering van dataverwerking voor kwaliteitsregistraties. Zo wordt onder meer gewerkt aan eenduidige registratie en bredere inzet van standaarden.

Gert-Jan van Boven, directeur DHD: “De aansluiting van DHD bij de SDV is in het belang van alle partijen die kwaliteit van zorg én reductie van administratieve lasten nastreven. De klus die voor ons ligt, klaren we alleen gezamenlijk.”

Paul Crauwels, voorzitter van de SDV: “De aansluiting van DHD bij de SDV zorgt dat wij met elkaar – met nóg meer daadkracht – kunnen bijdragen aan het optimaliseren van dataverwerking voor kwaliteitsregistraties, zodat die hun meerwaarde voor de zorgevaluatie kunnen maximaliseren.”

Zie de website van SDV voor meer informatie over de werkagenda en de voortgang hiervan.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer nieuws